Dve percentá pre naše deti

29.04.2015 15:00

V týchto dňoch je ešte posledná možnosť poskytnutia 2%, resp. 3% z daní z príjmov za rok 2014. V mene vedenia FKM Karlova Ves Bratislava a jeho predsedu Petra Bullu sa na Vás obraciame s prosbou o túto podporu. 

Každý takýto príspevok je mimoriadne dôležitý pre ďalšie fungovanie a rozvoj nášho futbalového klubu a v konečnom dôsledku pre futbalový rast našich detí. V podmienkach klubov s veľkou mládežníckou základňou, ako je tá naša, sú 2% poukázané z daní z príjmov veľmi cenným darom, ktorý je kompletne použitý na zabezpečenie tréningových podmienok, účasť na zápasoch, ap.

Všetky potrebné tlačivá na bezproblémové poukázanie 2 (3) % z Vašich daní pre FKM Karlova Ves Bratislava nájdete tu:

Postup krokov pri poukázaní 2% dane z príjmov

Žiadosť o poukázanie podielu zaplatenej dane do výšky 2%

Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní dane do výšky 2 (3) %

Späť