Sponzoring

 

Vážení rodičia detí - členov nášho futbalového klubu,

 
v poslednom čase sa na nás obrátili niektorí z Vás s otázkou, ako je možné finančne pomôcť klubu. Samotné členské príspevky žiaľ nepostačujú na vykrytie predpokladaného ročného rozpočtu klubu. Nakoľko chceme, aby futbal naďalej zostal športom pre všetkých, neustále zvyšovať členský príspevok nie je možné. Aj preto už dnes využívame viaczdrojové financovanie (2% z daní z príjmov fyzických osôb, projekty, ap). Viacerí z Vás by chceli úplný komfort, za ktorý by zaplatili aj oveľa vyššiu sumu, ako je súčasný členský príspevok. Aj preto Vám dávame do pozornosti možnosť sponzorskej podpory klubu. Ak Vám Vaše možnosti umožnia poskytnúť klubu finančnú pomoc, bude to pomoc neoceniteľná. Musím však znova zopakovať, že hlavným garantom našej činnosti je obec. Dostali sme od nej k dispozícii športový areál, v ktorom sme po prvý krát mohli v dôstojných podmienkach pracovať s našou mládežou a deťmi. Vďaka tomu, že sa na našej pôde stretlo mnoho nadšených a obetavých ľudí, klub začal pracovať nevídaným tempom. Naša práca prináša ovocie v podobe rešpektu, ktorý vzbudzuje naša práca s mládežou medzi renomovanými bratislavskými klubmi s mnohoročnou históriou a neporovnateľne lepšími podmienkami. Svojou prácou robíme dobré meno a imidž predovšetkým svojej mestskej časti. Napriek tomu, disponujeme reklamným priestorom, ktorý môžeme poskytnúť v prípade záujmu naším reklamným partnerom.
 
Kto chce a môže pomôcť finančne nášmu futbalovému klubu, môže tak urobiť na číslo účtu: 
 
0177675548/0900
 
Do poznámky prosím uveďte kategóriu, v ktorej hrá Vaše dieťa. Tieto finančné prostriedky budú evidované samostatne a môžu byť po dohode použité predovšetkým pre účely vekovej kategórie Vášho dieťaťa.
 
Vážení rodičia, starí rodičia, rodinní príslušníci, priatelia, ktorí chcete a viete akokoľvek klubu pomôcť zlepšiť finančnú situáciu, dovoľujeme si Vás požiadať o pomoc.
Akékoľvek ďalšie konštruktívne podnety na zlepšenie práce a zvýšenie úrovne klubu prezentujte, prosím, Vašim trénerom alebo priamo vedeniu klubu.
 
Ďakujeme Vám za dôveru.
 
FKM Bratislava - Karlova Ves